Statement

Waar ontwikkeling en wetenschappen in raptempo voort razen, dreigt de mens belangrijke waarden uit het oog te verliezen. De achterliggende gedachte, dat de mensheid zich zelf zo zal vernietigen en het geloven in zijn eigenwaarheid zijn het, die hem tot nadenken stemmen en vanuit zelfreflectie zijn schilderijen te maken.

Uitgaande van het steeds hectischer en oppervlakkiger worden van onze maatschappij wil hij met zijn werken de aanschouwer een tegenwicht bieden en hem prikkelen tot contemplatie van het mysterie van het leven in de hoop een dialoog tot stand te brengen. Hij maakt gebruik van zijn fascinatie voor oude culturen, symbolen en tekens uit het verleden, die hij samen met vrouwfiguren, ogen en verworvenheden uit de huidige tijd verwerkt in zijn schilderijen en tekeningen. Hij is voortdurend op zoek naar de optimale weergave van zijn emoties, die ten grondslag liggen aan zijn werk.

Quote: When you know how the lock works, you don't need a key, but it isn't the same as having the key.

- Philip R. de Rooij

7_PhilipdeRooij.jpg