Biografie

Philip de Rooij werd geboren te Arnhem, januari 1976. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zutphen, een oude stad aan de IJssel. Het veelvuldig vertoeven aan deze rivier heeft niet alleen zijn interesse in de natuur ontwikkeld, maar ook het besef van ruimte zoals dat later zo magnifiek in zijn werk tot uitdrukking komt.

Na twee afgeronde handelsopleidingen en een studie HTO-wiskunde is hij bouwkunde gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam met de intentie architekt te worden. Maar al vrij snel kwam hij na eerst gewerkt te hebben bij een vastgoed advies bureau, in de IT-branche terecht, waar hij verantwoordelijk was voor het creëeren en beheren van het beeldmateriaal. De vele gezichten van Amsterdam hebben hem verrijkt in zijn ontwikkeling. Nadat het bedrijf, waar hij werkte failliet ging, kwam hij op een cruciaal punt in zijn leven. Zijn allesoverheersende drang tot creëeren bleek niet langer te stuiten. Reeds vanaf zijn vroegste jeugd tekende hij al en ook nu vormen zijn tekeningen de basis voor zijn schilderijen. Hij schildert voornamelijk in olieverf op linnen en canvas, maar ook vele andere technieken past hij toe.

Zijn schilderijen ontstaan door emotionele gedrevenheid en door het visualiseren van zijn gedachten. Vrijheid is een van de hoofdthema's die door zijn visuele instelling in combinatie met zijn fantasie op velerlei manieren worden uitgewerkt. In zijn werk tracht hij diepe emoties over te brengen, waarbij mysterieuze elementen een belangrijke rol spelen, zoals oude (Latijnse) teksten, onbekende dieren, getallen, codes en wiskundige formules. Kortom alles wat niet voor de hand ligt heeft zijn interesse.

Bohannan Productions Ltd.

6_PhilipdeRooij.jpg